ยินดีต้อนรับสู่ดิจิตอลพีเอ รับออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงในโรงพยาบาล ระบบเสียงในอาคาร ระบบเสียงในห้างสรรพสินค้า ระบบเสียงในโรงงาน ระบบเสียงตามสาย อบต. ระบบเสียงประกาศทางไกลอัตโนมัติ ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ระบบเสียงตามสายในชุมชน

 

ระบบกระจายเสียงตามสายดิจิตอล Digital Public Address System พัฒนาและผลิตโดยคนไทย เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับการใช้งานมากที่สุด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทั้ง Indoor และ Outdoor เช่น (เพิ่มเติม…)