ยินดีต้อนรับสู่ดิจิตอลพีเอ รับออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงในโรงพยาบาล ระบบเสียงในอาคาร ระบบเสียงในห้างสรรพสินค้า ระบบเสียงในโรงงาน ระบบเสียงตามสาย อบต. ระบบเสียงประกาศทางไกลอัตโนมัติ ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ระบบเสียงตามสายในชุมชน

 

ระบบกระจายเสียงตามสายดิจิตอล Digital Public Address System พัฒนาและผลิตโดยคนไทย เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับการใช้งานมากที่สุด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทั้ง Indoor และ Outdoor เช่น

  • สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย

  • โรงงานอุตสาหกรรม

  • สถานที่ทำการของทางราชการ เช่นที่ทำการกระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด อำเภอ สถานีตำรวจเป็นต้น

  • คุก เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานพินิจฯ

  • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
  • สถานีขนส่งรถยนต์ สนามบิน ท่าเรือฯ

  • ตลาด ห้างสรรพสินค้าฯ

 

  • หมู่บ้าน ชุมชน อบต. อบจ. เทศบาลฯ

ตัวอย่างการประเมินราคาสำหรับ อบต. ชุมชน หมู่บ้าน

 

รับบออกแบบ ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบเสียงตามสาย(ดิจิตอล) สำหรับหน่วยงานราชการ อบจ. อบต. หมู่บ้าน โรงงาน ตึกอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า

รับแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเดิม ระบบหอกระจายข่าว ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย หมู่บ้าน  หรือ อบต. ที่เสีย มีปัญหา โทรปรึกษาเราได้ครับ

มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 086-317-5577 คุณเต้  จันทร์-ศุกร์ 8.30- 17.30 น